oföränderlighet

oföränderligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till oföränderlighet

Vad betyder oföränderlighet inom ekonomi ?

det att vara oföränderlig

Möjliga synonymer till oföränderlighet

Relaterat till oföränderlighet

varaktighet

gudom

oföränderlighet

oföränderlighet

enhetlighet

orubblighet

långvarighet

Diskussion om ordet oföränderlighet