oförstånd

oförståndet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet oförstånd

  • "Tingsrätten gör bedömningen att 21-åringen agerade i tillfälligt ungdomligt oförstånd och uppvaktades när han var berusad."
  • "Men tingsrätten menar att dådet snarare skedde av oförstånd och illvilja från flickans sida."
  • "Det kan röra sig om ungdomligt oförstånd, säger Fredrik Bratt."
  • "Domstolen lägger i den friande domen vikt vid att pojken var upprörd och tar även hänsyn till hans ” ungdomliga oförstånd ”, skriver Dagens Juridik."
  • "Ocker är ett brott som innebär ett utnyttjande av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån."
  • "Dessa ska enligt Martinsson, sedan i rent oförstånd eldat upp de miljöfarliga avfallet."
  • "Enligt åtalet har den gode mannen utnyttjat mannens oförstånd och bland annat låtit sig bjudas på en utlandsresa, hotellövernattningar och konsertbiljetter för omkring 15 000 kronor."
  • "Det är oklart varför repet spänts upp mellan träden men det mesta talar för att det gjorts i oförstånd och inte för att medvetet skada folk."
  • "Polisen går nu ut med att en trolig förklaring till branden är vad man kallar ” ungdomligt oförstånd ”."
  • "Polisen : ” Ungdomligt oförstånd ”"

Rim på oförstånd

Vad betyder oförstånd inom generell ?

dåligt omdöme

Relaterat till oförstånd

oduglighet

oförnuft

oförstånd

dumdristighet

tankefel

misstolkning

enfaldighet

tanklöshet

Diskussion om ordet oförstånd