oförutsedd

Uttrycksadjektiv

Översättningar

Hur används ordet oförutsedd

 • "” Det var en tråkig men oförutsedd händelse som ingen kan lastas för ”, skriver kommunen i sitt svar."
 • "Kommunstyrelsens ordförande medger att budgeten är stram med knappa marginaler, men är ändå hoppfull – trots att det inte finns utrymme för en enda oförutsedd utgift."
 • "Enligt distributören Fortum var det en oförutsedd driftstörning i samband med ett arbete."
 • "Enligt distributören Fortum är det en oförutsedd driftstörning och arbetet pågår med att lokalisera felet."
 • "– Parkeringsböter är en oförutsedd och tråkig utgift."
 • "– Ja, det finns ju en försäkringsmässig princip att det ska vara ” en plötslig och oförutsedd händelse ”."
 • "Enligt propositionen så finns en fortsatt möjlighet att gå upp till högst 855 personer om det behövs förstärkning eller om en oförutsedd evakuering måste genomföras."
 • "Nästan vart fjärde svenskt hushåll, 22 procent, skulle inte klara av en oförutsedd utgift på 5.000 kronor utan att det påverkar privatekonomin märkbart."
 • "Det kräver en större marginal i den privata ekonomin för att kunna hantera en oförutsedd utgift."
 • "Många klarar inte oförutsedd utgift"

Rim på oförutsedd

Vad betyder oförutsedd inom generell ?

som man inte trodde skulle vara fallet eller inträffa, och som man inte räknat med eller planerat inför

Diskussion om ordet oförutsedd

oförutsedd

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet oförutsedd

 • "” Det var en tråkig men oförutsedd händelse som ingen kan lastas för ”, skriver kommunen i sitt svar."
 • "Kommunstyrelsens ordförande medger att budgeten är stram med knappa marginaler, men är ändå hoppfull – trots att det inte finns utrymme för en enda oförutsedd utgift."
 • "Enligt distributören Fortum var det en oförutsedd driftstörning i samband med ett arbete."
 • "Enligt distributören Fortum är det en oförutsedd driftstörning och arbetet pågår med att lokalisera felet."
 • "– Parkeringsböter är en oförutsedd och tråkig utgift."
 • "– Ja, det finns ju en försäkringsmässig princip att det ska vara ” en plötslig och oförutsedd händelse ”."
 • "Enligt propositionen så finns en fortsatt möjlighet att gå upp till högst 855 personer om det behövs förstärkning eller om en oförutsedd evakuering måste genomföras."
 • "Nästan vart fjärde svenskt hushåll, 22 procent, skulle inte klara av en oförutsedd utgift på 5.000 kronor utan att det påverkar privatekonomin märkbart."
 • "Det kräver en större marginal i den privata ekonomin för att kunna hantera en oförutsedd utgift."
 • "Många klarar inte oförutsedd utgift"

Rim på oförutsedd

Vad betyder oförutsedd inom vardagligt ?

som man inte trodde skulle vara fallet eller inträffa, och som man inte räknat med eller planerat inför

Relaterat till oförutsedd

plötslighet

slump

förundran

överraskning

ouppmärksamhet

tidighet

tidsförhållande

slump

infall

urtillstånd

Diskussion om ordet oförutsedd