offal

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till offal

Diskussion om ordet offal

offal

Substantiv

Vad betyder offal inom fiske ?

viscera and trimmings of a butchered animal often considered inedible by humans

Möjliga synonymer till offal

Diskussion om ordet offal