officer

[åfis'e:r]
officeren
(-)
officerarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

officer har undergrupp

Hur uttalas ordet officer?

[åfis'e:r]

Hur böjs ordet officer på svenska?

Obestämd singular: officer
Bestämd singular: officeren
Bestämd plural: officerarna

Hur används ordet officer

 • "Han var officer i det militära"
 • "Den officer som dömts efter att ha misshandlat sin fru får behålla jobbet inom Försvarsmakten."
 • "Dömd officer får behålla jobbet"
 • "Eftersom flaggskeppet Elbe inte kan agera minsvepare, så kommer hon att öva sjömanskap tillsammans med svenska Visby-korvetter, säger Henning Hauser, public affairs officer."
 • "En officer inom flottan i Blekinge ska ha utsatt en kvinnlig sjöman för sexuella trakasserier på en julfest."
 • "En annan hög officer som var med i båten utan att ingripa får 30 dagars löneavdrag."
 • "Det var på en julfest i december förra året som en officer inom flottan ska ha utsatt den kvinnliga sjömannen för sexuella trakasserier."
 • "Den officer som trakasserat en kvinnlig sjöman har nu fått en disciplinpåföljd från Försvarsmaktens personalansvarsnämnd."
 • "Kriminalvården ifrågasätter inte de uppgifter som lämnats av vakthavande officer på anstalten, och anser inte att kvinnan ska ha behandlats felaktigt."
 • "KARLSKRONA | En officer på Marinbasen Karlskrona, som tidigare varnats för att ha kränkt en kvinnlig kollega genom sexuella anspelningar, utreds nu återigen för sexuella trakasserier."
 • "KARLSKRONA | Den officer på Marinbasen Karlskrona, som tidigare varnats för att ha kränkt en kvinnlig kollega genom sexuella anspelningar, straffas nu med löneavdrag efter två nya antastanden."

Vad betyder officer inom militärväsen ?

högre befälsperson inom krigsmakt

Möjliga synonymer till officer

Relaterat till officer

överordnad

ledare

kombattant

Diskussion om ordet officer

officer

[åfis'e:r]
Verb

Hur uttalas ordet officer?

[åfis'e:r]

Hur används ordet officer

 • "Den officer som dömts efter att ha misshandlat sin fru får behålla jobbet inom Försvarsmakten."
 • "Dömd officer får behålla jobbet"
 • "Eftersom flaggskeppet Elbe inte kan agera minsvepare, så kommer hon att öva sjömanskap tillsammans med svenska Visby-korvetter, säger Henning Hauser, public affairs officer."
 • "En officer inom flottan i Blekinge ska ha utsatt en kvinnlig sjöman för sexuella trakasserier på en julfest."
 • "En annan hög officer som var med i båten utan att ingripa får 30 dagars löneavdrag."
 • "Det var på en julfest i december förra året som en officer inom flottan ska ha utsatt den kvinnliga sjömannen för sexuella trakasserier."
 • "Den officer som trakasserat en kvinnlig sjöman har nu fått en disciplinpåföljd från Försvarsmaktens personalansvarsnämnd."
 • "Kriminalvården ifrågasätter inte de uppgifter som lämnats av vakthavande officer på anstalten, och anser inte att kvinnan ska ha behandlats felaktigt."
 • "KARLSKRONA | En officer på Marinbasen Karlskrona, som tidigare varnats för att ha kränkt en kvinnlig kollega genom sexuella anspelningar, utreds nu återigen för sexuella trakasserier."
 • "KARLSKRONA | Den officer på Marinbasen Karlskrona, som tidigare varnats för att ha kränkt en kvinnlig kollega genom sexuella anspelningar, straffas nu med löneavdrag efter två nya antastanden."

Vad betyder officer inom generell ?

högre befälsperson inom krigsmakt

Diskussion om ordet officer

officer

officers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet officer

 • "an officer is responsible for the lives of his men"
 • "he is the officer in charge of the ship's engines"
 • "he is an officer of the court"
 • "it was an accident, officer"
 • "The club elected its officers for the coming year"

Ordet officer har 5 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom kontor
 • Inom fåglar
 • Inom sjöfart
 • Inom organisation
militärväsen
kontor
fåglar
sjöfart
organisation

Ordet officer inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till officer (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till officer (inom militärväsen)

Ordet officer inom kontor

One who holds a public office

Översättningar (inom kontor)

Svenska

Synonymer till officer (inom kontor)

Ordet officer inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till officer (inom fåglar)

Ordet officer inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till officer (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till officer (inom sjöfart)

Ordet officer inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Möjliga synonymer till officer (inom organisation)

Diskussion om ordet officer

officer

officer
officered
officered
Verb

Översättningar (inom organisation)

Ordet officer har 3 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom hundar
 • Inom generell
militärväsen
hundar
generell

Vad betyder officer inom militärväsen ?

direct or command as an officer

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till officer (inom militärväsen)

Ordet officer inom hundar

Översättningar (inom hundar)

Ordet officer inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet officer