ofullständig

ofullständigare
ofullständigast
Adjektiv

Hur böjs ordet ofullständig på svenska?

Komparativ: ofullständigare
Superlativ: ofullständigast

Hur används ordet ofullständig

 • "Under höstterminens andra hälft har skolans ledning varit ofullständig."
 • "Trafikverkets historiebeskrivning är också ofullständig."
 • "Under höstterminens andra hälft har skolans ledning varit ofullständig."
 • "Den nya versionen har fortfarande massor av problem i form av buggar och ofullständig bandesign."
 • "Revisorer som granskat Saabs redovisning ansåg att den var ofullständig."
 • "Revisorer som granskat Saabs redovisning ansåg att den var ofullständig."
 • "Revisorer som granskat Saabs redovisning ansåg att den var ofullständig."
 • "Vice riksbankschef Lars E O Svensson har sågat Riksbankens redogörelse för penningpolitiken 2012 som ” ofullständig och i flera avseenden missvisande ”."
 • "Vice riksbankschef Lars E O Svensson har sågat Riksbankens redogörelse för penningpolitiken 2012 som ” ofullständig och i flera avseenden missvisande ”."
 • "Vice riksbankschefen Lars E O Svensson sågar i en unik reservation Riksbankens redogörelse till riksdagen för penningpolitiken 2012 som ofullständig och missvisande."
 • "I förra veckan avskrev tingsrätten stämningsansökan då den ansågs vara ofullständig."
 • "Risk- och konsekvensbeskrivningen är ofullständig och äldrenämndens gör med sitt beslut ” ... att man inte bara riskerar hälsan hos dessa brukare utan kanske en alltför tidig död ”, står det i ett av överklagandena."
 • "Ansökan var dock ofullständig och därför kontaktades kvinnan för att göra en komplettering."
 • "Risk- och konsekvensbeskrivningen är ofullständig och äldrenämndens gör med sitt beslut ” ... att man inte bara riskerar hälsan hos dessa brukare utan kanske en alltför tidig död. ”, står det i överklagan."
 • "I avvaktan på rådets yttrande framstår utredningen som ofullständig, menar hovrätten, som inte utesluter att mannen till sist kommer att dömas till fängelse."
 • "Bilden som gavs av hans metod och yrkesutövning var enligt nämnden missvisande och rättelsen var ofullständig."
 • "– Vid just den typen av konstruktion har byggnormen varit ofullständig, menar Olof Erstorp, projektledare vid Axfast AB, som äger fastigheten i Mora."
 • "Men exakt vad det kommer få för följder är svårt att säga menar Länsstyrelsen eftersom den konsekvensbeskrivning som gjorts är ofullständig."
 • "Det handlar bland annat om otillräcklig bemanning, otillåtna tvångsmetoder och ofullständig journalföring."
 • "Ambulansen anmäler ofullständig räddningsinsats"

Vad betyder ofullständig inom psykologi ?

som inte är fullständig

Relaterat till ofullständig

ofullständighet

ofullkomlighet

otillräcklighet

underlägsenhet

öppning

tillkortakommande

omogenhet

urtillstånd

Diskussion om ordet ofullständig