ogillande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet ogillande

 • "En världsmedborgare, ofransk i sitt uttryckliga ogillande av vissa kulturella kretsars snobbiga intellektualism."
 • "Midsommarfestandet har överlevt i Sverige trots att överheten genom århundradena ofta sett ogillande på hur folk roade sig när vintern äntligen släppt greppet."
 • "Någon uttryckte vid ett tillfälle sitt ogillande över att vi var där."
 • "Hon menar att hon ville markera sitt ogillande och därför ropade ” Bu ” när mannen passerade."
 • "När Naturvårdsverket i oktober i fjol delegerade till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på varg uttryckte Romson sitt ogillande till bland andra TT och Sveriges Radio."
 • "– Förhållandet mellan Sverige och Israel har varit dåligt i ungefär tio år, även förra regeringen sågs på med ogillande från israeliskt håll."
 • "Ada var en av drygt 70 personer som stod utanför ambassaden för att markera sitt ogillande mot den grekiska regeringens agerande."
 • "Det säger advokat Mats Revborn efter Högsta domstolens ogillande av åtalet mot en pappa som dömts för våldtäkt på sin son."
 • "Jag känner ogillande blickar på min och Daniels stora badge med PRESS, och vi har redan blivit tillsagda att inte filma än det ena, än det andra."
 • "Samtidigt brukar den här typen av utspel mötas med ogillande i debatten."

Möjliga synonymer till ogillande

Diskussion om ordet ogillande

ogillande

ogillandet
ogillanden
ogillandena
Substantiv [t]

Hur böjs ordet ogillande på svenska?

Obestämd singular: ogillande
Bestämd singular: ogillandet
Obestämd plural: ogillanden
Bestämd plural: ogillandena

Hur används ordet ogillande

 • "En världsmedborgare, ofransk i sitt uttryckliga ogillande av vissa kulturella kretsars snobbiga intellektualism."
 • "Midsommarfestandet har överlevt i Sverige trots att överheten genom århundradena ofta sett ogillande på hur folk roade sig när vintern äntligen släppt greppet."
 • "Någon uttryckte vid ett tillfälle sitt ogillande över att vi var där."
 • "Hon menar att hon ville markera sitt ogillande och därför ropade ” Bu ” när mannen passerade."
 • "När Naturvårdsverket i oktober i fjol delegerade till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på varg uttryckte Romson sitt ogillande till bland andra TT och Sveriges Radio."
 • "– Förhållandet mellan Sverige och Israel har varit dåligt i ungefär tio år, även förra regeringen sågs på med ogillande från israeliskt håll."
 • "Ada var en av drygt 70 personer som stod utanför ambassaden för att markera sitt ogillande mot den grekiska regeringens agerande."
 • "Det säger advokat Mats Revborn efter Högsta domstolens ogillande av åtalet mot en pappa som dömts för våldtäkt på sin son."
 • "Jag känner ogillande blickar på min och Daniels stora badge med PRESS, och vi har redan blivit tillsagda att inte filma än det ena, än det andra."
 • "Samtidigt brukar den här typen av utspel mötas med ogillande i debatten."

Relaterat till ogillande

ogillande

motstånd

Diskussion om ordet ogillande

ogillande

Adjektiv

Hur används ordet ogillande

 • "En världsmedborgare, ofransk i sitt uttryckliga ogillande av vissa kulturella kretsars snobbiga intellektualism."
 • "Midsommarfestandet har överlevt i Sverige trots att överheten genom århundradena ofta sett ogillande på hur folk roade sig när vintern äntligen släppt greppet."
 • "Någon uttryckte vid ett tillfälle sitt ogillande över att vi var där."
 • "Hon menar att hon ville markera sitt ogillande och därför ropade ” Bu ” när mannen passerade."
 • "När Naturvårdsverket i oktober i fjol delegerade till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på varg uttryckte Romson sitt ogillande till bland andra TT och Sveriges Radio."
 • "– Förhållandet mellan Sverige och Israel har varit dåligt i ungefär tio år, även förra regeringen sågs på med ogillande från israeliskt håll."
 • "Ada var en av drygt 70 personer som stod utanför ambassaden för att markera sitt ogillande mot den grekiska regeringens agerande."
 • "Det säger advokat Mats Revborn efter Högsta domstolens ogillande av åtalet mot en pappa som dömts för våldtäkt på sin son."
 • "Jag känner ogillande blickar på min och Daniels stora badge med PRESS, och vi har redan blivit tillsagda att inte filma än det ena, än det andra."
 • "Samtidigt brukar den här typen av utspel mötas med ogillande i debatten."

Möjliga synonymer till ogillande

Diskussion om ordet ogillande

ogilla

ogillar
ogillade
ogillat
Verb

Hur böjs ordet ogilla på svenska?

Presens: ogillar
Preteritum: ogillade
Supinum: ogillat

Möjliga synonymer till ogilla

Relaterat till ogilla

varning

annullering

förnekelse

lagskipning

domstolsförhandling

betänklighet

ogillande

oenighet

domslut

missaktning

motstånd

ringaktning

laglighet

försämring

hinder

förkastelse

Diskussion om ordet ogilla