ogrundad

Adjektiv

Hur används ordet ogrundad

 • "Man pratar om grundad eller ogrundad hävning och det kan inte vi ha någon åsikt om, det är juridisk fråga."
 • "Men rädslan för vaccinet är ogrundad, menar den senaste i raden av forskningsrapporter."
 • "Samtliga fyra tidningar som publicerat bilden omfattas nu av hovets anmälan där hovet skriver att anklagelsen är ogrundad :"
 • "Det är okej att som kille och man känna sig otillräcklig och förstå att den känslan kan vara ogrundad."
 • "Manning hävdar att processen är helt ogrundad, och ett försök från USA:s myndigheter att komma åt henne igen efter president Barack Obamas benådning 2017."
 • "Via honom låter hon meddela att brottsmisstanken mot henne är ogrundad."
 • "Kirurgen har i både det ärendet och andra slagit tillbaks kraftfullt mot vad han betecknat som ogrundad kritik."
 • "– Det är en ogrundad och osmaklig anklagelse, sade Ygeman."
 • "Ygeman : En ogrundad och osmaklig anklagelse"
 • "Sverige har dock ingen möjlighet att upphäva efterlysningen från Interpol, även om den visar sig vara ogrundad."

Ordet ogrundad har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom ekonomi
generell
vardagligt
ekonomi

Vad betyder ogrundad inom generell, generell, generell, generell ?

obekräftad, som det saknas goda argument, skäl eller bevis för

Översättningar (inom generell)

Synonymer till ogrundad (inom generell)

Uttryck till ogrundad (inom generell)

Ord i uttryck för ogrundad (inom generell)

ogrundad är en/ett (inom generell)

Möjliga synonymer till ogrundad (inom generell)

Möjliga synonymer till ogrundad (inom generell)

Ordet ogrundad inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till ogrundad (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till ogrundad (inom vardagligt)

Ordet ogrundad inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till ogrundad (inom ekonomi)

Diskussion om ordet ogrundad