ogunst

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till ogunst

illvilja

ovänskap

misshag

olämplighet

ödmjukhet

Diskussion om ordet ogunst