ogynnsam

ogynnsammare
ogynnsammast
Adjektiv

Hur böjs ordet ogynnsam på svenska?

Komparativ: ogynnsammare
Superlativ: ogynnsammast

Hur används ordet ogynnsam

  • "Men järven har, precis som vargen, ogynnsam bevarandestatus."
  • "Ledningen, med vd Jonas Malmquist i spetsen, ger en räcka förklaringar till det sämre resultatet – valutaeffekter, amerikansk skatt och ogynnsam produktmix."
  • "Att man förvanskar honung måste vi ta på allvar i framtiden annars kommer vi ha en ogynnsam konkurrens eftersom det är väldigt billigt att tillsätta socker."
  • "Den svagare utvecklingen beror på en ogynnsam produktmix inom divisionen critical care, en tidsförskjutning av effekterna relaterade till TSS-förvärvet, den amerikanska skatten på medicintekniska produkter och negativa valutaeffekter, skriver bolaget."
  • "– Vi tror att det berodde på en ogynnsam geologi i kombination med att det var tjäle i marken den vintern, säger Fredrik Hjort som är fastighetsdirektör i Helsingborg."
  • "Han bedöms också ha en ogynnsam riskprofil med vissa psykopatiska drag, och därtill ligger hans bristande anknytning till arbetsmarknaden, tidigare drog- och alkoholkonsumtion och svåra ekonomiska situation honom i fatet."
  • "– Gör vi inget nu får vi en ogynnsam utveckling, säger hon."
  • "Men järven har, precis som vargen, ogynnsam bevarandestatus."
  • "- Den jakten som man bedriver på lodjur och räv är ogynnsam ur hälsosynvinkel eftersom det leder till att rådjuren överlever bättre och det blir alltså fler fästingar."
  • "- Den svenska vargstammen har en ogynnsam bevarandestatus, vilket också den svenska regeringen håller med om – och allmän licensjakt ska inte bedrivas på sådana arter."

Rim på ogynnsam

Vad betyder ogynnsam inom fotografi ?

inte gynnsam

Relaterat till ogynnsam

olämplighet

motstånd

underlägsenhet

ovillighet

olämplighet

hopplöshet

hinder

förkastelse

Diskussion om ordet ogynnsam