ohälsosam

ohälsosammare
ohälsosammast
Adjektiv

Synonymer till ohälsosam

Hur böjs ordet ohälsosam på svenska?

Komparativ: ohälsosammare
Superlativ: ohälsosammast

Hur används ordet ohälsosam

  • "– Det bildas gaser som skapar en ohälsosam miljö."
  • "– Även om miljön i brunnen är ohälsosam så är det viktigaste ett snabbt ingripande."
  • "På grund av ohälsosam rök utfärdades ett viktigt meddelande till allmänheten ( VMA )."
  • "Röken är inte någon fara för allmänheten, utan är endast ohälsosam i den absoluta närheten enligt räddningstjänsten."
  • "I både brittisk och amerikansk press har företaget blivit anklagat för att levererar ohälsosam skolmat."
  • "Enligt anmälan finns det inga möjligheter för personalen att själva reglera temperaturen och värmen medför enligt personalen en ohälsosam arbetsmiljö."
  • "Arbetsmiljöverket konstaterar att personalen på grund av överbeläggningar utsätts för ohälsosam arbetsbelastning och ålägger Landstinget att åtgärda detta."
  • "En ohälsosam fascinering av pornografi och det gick lägre och lägre ner i åldrarna."
  • "En ohälsosam fascinering av pornografi och det gick lägre och lägre ner i åldrarna."
  • "Men Björn Extergren anser inte att priserna är på en ohälsosam och uppblåst nivå och jämför med hur marknaden fungerade innan 90-talskrisen."

Vad betyder ohälsosam inom generell ?

som kan skada hälsan; inte hälsosam

Möjliga synonymer till ohälsosam

Relaterat till ohälsosam

ohälsa

skadlighet

ont

dödande

osundhet

Diskussion om ordet ohälsosam