ohållbar

Adjektiv

Synonymer till ohållbar

Hur används ordet ohållbar

  • "Senast i juni lämnar kommunstyrelsen sitt besked, men för de anställda börjar situationen bli ohållbar."
  • "Kommunalrådet anser att situationen är ohållbar"
  • "– Detta är en ohållbar situation, säger kommunalrådet Magnus Larsson ( C )."
  • "Senast i juni lämnar kommunstyrelsen sitt besked, men för de anställda börjar situationen bli ohållbar."
  • "De fackliga skyddsombuden har bedömt att arbetsmiljön är ohållbar."
  • "Något som oroar Vårdförbundet, som menar att det skapar en ohållbar miljö för bland annat patienterna."
  • "Situationen blev till slut ohållbar."
  • "När parkeringssituationen blivit ohållbar på Blekingesjukhuset har sjukhuspersonalen hänvisats till en grusplansparkering vid Klinteberga."
  • "Parkerinssituationen vid Blekingesjukhuset i Karlskrona har blivit ohållbar."
  • "Sjuksköterskorna på Blekingesjukhuset slår nu larm om att arbetsmiljön är ohållbar."

Rim på ohållbar

Vad betyder ohållbar inom generell ?

som inte kommer att fungera någon längre tid; som inte är godtagbar annat än högst tillfälligt

Möjliga synonymer till ohållbar

Relaterat till ohållbar

ofullkomlighet

tankefel

oriktighet

underkastelse

försämring

overklighet

oviktighet

tomrum

svaghet

oförmåga

obehörighet

Diskussion om ordet ohållbar