oinskränkt

Adjektiv

Synonymer till oinskränkt

Hur används ordet oinskränkt

 • "Målsägarna söker oinskränkt tillgång till allt Internetmaterial"
 • "Det var riksdagens talman Per Westerberg som framförde ursäkten där han bland annat sade att samhällets ansvar för barn, vars föräldrar inte kan leva upp till föräldraansvaret, är oinskränkt."
 • "- Folkpartiet är inte längre det socialliberala drivhus det varit i hundra år, utan ett parti där kravretoriken härskar nästan oinskränkt, han i en debattartikel i"
 • "- Kungen har oinskränkt makt, så kallad husmakt, att bestämma detta i sitt hus."
 • "- Kungen har oinskränkt makt, så kallad husmakt, att bestämma detta i sitt hus."
 • "- Rätten är oinskränkt men möjligen behäftad med en kostnad, sade han."
 • "Det framgick också att företaget fortfarande låter forna Sovjetstaters säkerhetstjänster bedriva oinskränkt övervakning."
 • "Och dokumenten visar mycket riktigt att Kjell Nilsson fick oinskränkt fullmakt att sköta bolaget."
 • "Gavs oinskränkt fullmakt"
 • "De visar hur Kjell Nilsson fick oinskränkt fullmakt att styra bolaget, medan Mossack Fonseca tillhandahöll namn på personer som frontade bolaget på pappret."
 • "- Kungen har oinskränkt makt, så kallad husmakt, att bestämma detta i sitt hus."

Rim på oinskränkt

Vad betyder oinskränkt inom vardagligt ?

obegränsad, fullständig

Relaterat till oinskränkt

myndighet

fullständighet

frihet

storlek

vilja

lättvindighet

oändlighet

relationslöshet

helhet

storlek

Diskussion om ordet oinskränkt

oinskränkt

Adverb

Översättningar

Rim på oinskränkt

Vad betyder oinskränkt inom generell ?

obegränsad, fullständig

Möjliga synonymer till oinskränkt

Diskussion om ordet oinskränkt