okulering

okuleringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Ordet okulering har 2 betydelser

  • Inom trädgårdskonst
  • Inom medicin
trädgårdskonst
medicin

Vad betyder okulering inom trädgårdskonst ?

inympning av okulage (ofta bark med grenanlag, så kallat meristem) innanför barken på annan växt av annan art eller sort, i syfte att förädla plantan

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Engelska

Möjliga synonymer till okulering (inom trädgårdskonst)

Ordet okulering inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Möjliga synonymer till okulering (inom medicin)

Diskussion om ordet okulering