olämplig

Adjektiv

Synonymer till olämplig

Hur används ordet olämplig

 • "” Byggnaden är olämplig ”"
 • "– Gode man har varit olämplig och brustit i sitt omdöme eftersom man egenmäktigt tagit hem pojkarna utan tillåtelse, säger Birgitta Jönsson, avdelningschef på Överförmyndarnämnden."
 • "JO väljer nu att kritisera rådmannen, och menar att dennes åtgärd var olämplig."
 • "– Personligen tycker jag att det är en av de största matskandalerna i Sverige, att sälja giftig fisk till Frankrike som är olämplig som människoföda, säger han."
 • "– Mindre och mindre motion, olämplig mat och man kollar aldrig sitt blodtryck."
 • "Den lösningen hade tidigare klassats som olämplig eftersom blodets kvalitet kraftigt skulle försämras under en sådan lång och varm transport."
 • "Länstyrelsen anser därför att vägen är olämplig ur naturvårdssynpunkt och anser att en ny plats av vägen bör övervägas, skriver BLT."
 • "Men vägen hotar flera rödlistade arter och är olämplig menar länsstyrelsen."
 • "Skolinspektionen svarar dock att mannen är olämplig att arbeta som lärare eftersom han gjort sig skylidig till allvarliga brott."
 • "Därför begär Ivo att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallar läkarens legitimation då de anser att läkaren är uppenbart olämplig."
 • "” Byggnaden är olämplig ”"
 • "– Gode man har varit olämplig och brustit i sitt omdöme eftersom man egenmäktigt tagit hem pojkarna utan tillåtelse, säger Birgitta Jönsson, avdelningschef på Överförmyndarnämnden."
 • "JO väljer nu att kritisera rådmannen, och menar att dennes åtgärd var olämplig."
 • "– Personligen tycker jag att det är en av de största matskandalerna i Sverige, att sälja giftig fisk till Frankrike som är olämplig som människoföda, säger han."
 • "– Mindre och mindre motion, olämplig mat och man kollar aldrig sitt blodtryck."
 • "Den lösningen hade tidigare klassats som olämplig eftersom blodets kvalitet kraftigt skulle försämras under en sådan lång och varm transport."
 • "Länstyrelsen anser därför att vägen är olämplig ur naturvårdssynpunkt och anser att en ny plats av vägen bör övervägas, skriver BLT."
 • "Men vägen hotar flera rödlistade arter och är olämplig menar länsstyrelsen."
 • "Skolinspektionen svarar dock att mannen är olämplig att arbeta som lärare eftersom han gjort sig skylidig till allvarliga brott."
 • "Därför begär Ivo att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallar läkarens legitimation då de anser att läkaren är uppenbart olämplig."

Rim på olämplig

Vad betyder olämplig inom vardagligt ?

inte lämplig, som inte lämpa sig|lämpar sig; ''(om person)'' som inte anses uppfylla de krav som ställs på en person i en given yrkesroll eller liknande; ''(om aktivitet)'' som inte kan rekommenderas ty utförande av aktiviteten antages få negativa konsekvenser

Relaterat till olämplig

oduglighet

olämplighet

overksamhet

motsättning

olämplighet

oförstånd

relationslöshet

gagnlöshet

oförmåga

avvikelse

obehörighet

Diskussion om ordet olämplig