oligarchy

oligarchies
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet oligarchy har 2 betydelser

  • Inom politik
  • Inom generell
politik
generell

Vad betyder oligarchy inom politik ?

fåmansvälde

Översättningar (inom politik)

Svenska

Ordet oligarchy inom generell

a political system governed by a few people

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet oligarchy