olik

Adjektiv

Synonymer till olik

Övrig relation till olik

Hur används ordet olik

 • "En part kan uppfylla kravet i punkt 1 genom att medge tjänster eller tillhandahållare av tjänster från den andra parten antingen en till formen identisk behandling eller en till formen olik behandling jämfört med den som parten medger sina egna tjänster och tillhandahållare av tjänster av samma slag. eur-lex.europa.eu"
 • "Syftet är både att underlätta för skolorna att samarbeta och att underlätta för familjer med barn på flera olik askolor."
 • "Julia Svan om hur olik hon är pappa Gunde"
 • "Hon berättar om hur olik pappa Gunde hon är i vissa avseenden, till exempel när det gäller att tänka på sig själv framför andra."
 • "– Jag har upptäckt ju mer jag har jobbat med rollen att hon är rätt olik mig."
 • "I ett tal på Riksbanken beskriver Stefan Ingves, Riksbankens chef, en situation olik något han tidigare varit med om."
 • "Den här påskhelgen är väldigt olik tidigare år och barnfamiljer avråds från att gå runt i grannskapen som påskärringar."
 • "Sommaren 2020 har passerat och har kanske för en del varit olik andra somrar med anledning av covid-19."
 • "Det innebär att den är så olik övriga studier, så att det blir som att ” jämföra päron och äpplen ”."
 • "Plattan är helt fantastisk, ganska olik det Tim jobbat med tidigare."
 • "Kronprinsessparet har enligt Thorgren en stark önskan om att deras dotters förskoletid ska bli så ” vanlig ” som möjligt och inte olik andra barns för att Estelle är en prinsessa."

Vad betyder olik inom bildligt ?

inte lik; annorlunda

Möjliga synonymer till olik

Relaterat till olik

splittring

jämförelse

olikhet

motsats

olikhet

relationslöshet

Diskussion om ordet olik