oljekraftverk

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet oljekraftverk

  • "– Jag hörde energiminister Ibrahim Baylan säga att vi ska förlänga livstiden på gamla oljekraftverk."
  • "Då säger energiministern att vi måste livstidförlänga två oljekraftverk."
  • "Men vad är det för klimatpolitik, stänga ner godkända och säkra kärnkraftverk som inte släpper ut någon koldioxid för att istället förlänga driften av oljekraftverk, sa Björklund."
  • "Marviken skulle först bli en tungvattenreaktor, men blev i stället ett oljekraftverk med få timmar i drift."
  • "Marviken skulle bli Sveriges första kärnkraftverk med tungvattenreaktorer, men när det stod färdigt fick det istället fungera som ett vanligt oljekraftverk."
  • "På inrikesplanet kommer han dessutom att avskaffa Clean Power Plan, initierat av Obama, som tvingar landets kol- och oljekraftverk att minska sina koldioxidutsläpp."
  • "Vattenfall tvingades dra igång Stenungsunds oljekraftverk i veckan."

Vad betyder oljekraftverk inom generell ?

kraftverk som eldar olja för att koka upp vatten som sedan driver en ångturbin

Diskussion om ordet oljekraftverk