olycksfallsförsäkring

olycksfallsförsäkringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet olycksfallsförsäkring

  • "Men när hans mamma Martina Moberg ansökte om en sjuk- och olycksfallsförsäkring för sin son hos Länsförsäkringar fick hon avslag."
  • "I somras anmälde Martina Moberg det inträffade till DO efter att Svante Moberg fötts med en hörselnedsättning och att hon därefter nekats en sjuk- och olycksfallsförsäkring för honom av Länsförsäkringar."
  • "– Man tror ju kanske att ” nu har jag tecknat en olycksfallsförsäkring och nu har jag lika gott skydd ” men så är det alltså inte."
  • "Trafiksäkerhetsforskaren berättar också att fyra av tio inte har någon olycksfallsförsäkring över huvudtaget."
  • "Försäkringsbolaget Folksam har gjort en granskning av hur många av Sveriges 290 kommuner som har olycksfallsförsäkring för skolbarn utanför skoltid."
  • "Cirka 10.000 av Gävle kommuns skolbarn har inte någon olycksfallsförsäkring utanför skolan."
  • "På loven vill barnen leka och stoja men skolbarnen i Hofors och Gävle kommer inte ha någon olycksfallsförsäkring under jullovet."
  • "Viktor var oförsäkrad men via Sandvikens Kommun, som försäkrar alla barn i kommunen med både en reseförsäkring och en så kallad olycksfallsförsäkring, har Viktor fått en viss ersättning för sina skador."
  • "Så ska man resa långt bör man se till att ha en bra olycksfallsförsäkring, säger Hallberg."
  • "Hemförsäkring gäller i egenskap av turist, säger Hallberg, som även råder att man ska tänka på att ha en bra olycksfallsförsäkring."

Vad betyder olycksfallsförsäkring inom generell, generell ?

Relaterat till olycksfallsförsäkring

avtal

förutseende

säkerhet

skydd

skyddsmedel

slump

Diskussion om ordet olycksfallsförsäkring