ombud

ombudet
ombud
ombuden
Substantiv [t]

Hur böjs ordet ombud på svenska?

Obestämd singular: ombud
Bestämd singular: ombudet
Obestämd plural: ombud
Bestämd plural: ombuden

Hur används ordet ombud

 • "Enligt henne agerar han nämligen privat ombud åt personer som är inblandade i ärenden som hanteras av socialförvaltningen i Karlskrona."
 • "Men hans juridiska ombud vill inte säga hur hans klient ställer sig till misstankarna."
 • "Jag vet inte hur, men det ska gå enligt mina ombud."
 • "– Enligt produktansvarslagen har du ett strikt ansvar om du levererar giftigt vatten, men enligt lagen om allmänna vattentjänster krävs det att du har varit vårdslös för att ansvar ska inträda, säger advokat Göran Starkebo, föreningens juridiska ombud."
 • "– Det kommer hållas förhör i närtid med ett juridiskt ombud närvarande, men det behöver inte innebära idag, säger Robert Loeffel, presstalesperson vid polisen."
 • "13-åringens ombud : ” Det är en svår situation för honom ”"
 • "Avdelningen är ny sedan i augusti men har enligt fackliga ombud startats alldeles för tidigt."
 • "Men nu har Patrik Åkesson, via juridiska ombud, ansökt om en överprövning av avtalet hos förvaltningsrätten, då han menar att det strider mot lagen om offentlig upphandling och bör rivas upp."
 • "Det är en svår situation, säger advokat Mats Lind, som utsetts till juridiskt ombud för pojken, till"
 • "Enligt BLT / Sydöstran rör det sig om totalt närmare 11 000 kronor, inklusive kostnader för mannens ombud."

Ordet ombud har 3 betydelser

 • Inom titel
 • Inom politik
 • Inom politik
titel
politik
politik

Vad betyder ombud inom titel ?

(juridisk) person med fullmakt att företräda en annan person i visst sammanhang, exempelvis på ett årsmöte, vid försäljning av lotter

Översättningar (inom titel)

Engelska

Synonymer till ombud (inom titel)

Möjliga synonymer till ombud (inom titel)

Relaterat till ombud (inom titel)

verkställare

medverkan

substituering

förtroendeman

ställföreträdare

medel

surrogat

uttolkare

Ordet ombud inom politik

Synonymer till ombud (inom politik)

Möjliga synonymer till ombud (inom politik)

Ordet ombud inom politik

Översättningar (inom politik)

Engelska

Möjliga synonymer till ombud (inom politik)

Diskussion om ordet ombud