omfatta

omfattar
omfattade
omfattat
Verb

Synonymer till omfatta

Hur böjs ordet omfatta på svenska?

Presens: omfattar
Preteritum: omfattade
Supinum: omfattat

Hur används ordet omfatta

 • "I oktober bad Pakistan schweiziska myndigheter utreda presidentens misstänkta penningtvätt, som tros omfatta motsvarande omkring 75 miljoner kronor."
 • "De 18 städer, som beräknas omfatta runt 900 000 invånare och ska bli så kallade fredliga zoner, är utvalda så att regeringspartiet ARENA och oppositionspartiet FMLN har styret i åtta var."
 • "Men sänkningen skulle bara omfatta tvååringarna."
 • "Projektet utarbetades i slutet av förra året och ska före sommaren omfatta 18 städer."
 • "Demonstrationerna har breddats till att omfatta allt från korruption till misshushållning med statliga medel."
 • "Demonstrationerna har breddats till att omfatta allt från korruption till misshushållning med statliga medel."
 • "Först vid halvårsskiftet 2014 kan trängselskatten i Göteborg komma att omfatta även utländska fordon."
 • "Antikorruptionsarbete måste, som Erik Amnå uttryckte det på gårdagens presskonferens, omfatta alla både på bredden och på djupet."
 • "Det ska alltså även omfatta primärvårdspatienter där det är utfärdat vårdintyg i hemmet."
 • "Lagen sägs omfatta omkring 25 000 människor, främst sådana som begått brott som minderåriga men också kvinnor med minderåriga barn"
 • "Flygverksamheten kommer omfatta målbogsering, transport av materiel ochpersonal, beredskap för medicinsk evakuering samt taktiska övningar."
 • "Därför beslutar HaV att förbudet även ska omfatta detta fiske efter skarpsill i området i Östersjön."
 • "En ny typ av värnplikt kan i framtiden komma att omfatta kanske ett par tusen ungdomar varje år."
 • "Enligt SvD kan den årliga mönstringen i det system som utredningen tänker föreslå omfatta cirka 10 000 personer, inklusive dem som tänker göra den frivilliga militära utbildningen."
 • "Däremot har ärendet omrubricerats till att också omfatta brott mot aktiebolagslagen."
 • "Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska en föreståndares utbidning omfatta åtminstone 180 högskolepoäng."
 • "Provtagningen för dem som druckit det tidigare förorenade vattnet från vattenverket i Kallinge utvidgades på måndagen till att omfatta alla som vill testa sig."
 • "Vi vill att förhandlingarna ska omfatta akutsjukvård, ambulanstransporter och BB, säger Bo Sandquist."
 • "Projektet kommer att omfatta både lagidrotter och individuella idrotter."
 • "– Det jag vill se är om hovrätten kan finna att uppsåtet även kan omfatta mord."

Ordet omfatta har 2 betydelser

 • Inom religion
 • Inom generell
religion
generell

Vad betyder omfatta inom religion ?

innehålla, inkludera, bestå av

Översättningar (inom religion)

Synonymer till omfatta (inom religion)

Vanlig betydelse av ordet omfatta inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till omfatta (inom generell)

Diskussion om ordet omfatta

 • - 2012-02-28

  include " comprehensive", as in comprehensive network

 • - 2016-10-07

  Rört