omgestaltning

omgestaltningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till omgestaltning

Hur används ordet omgestaltning

  • "Förslaget att i samband med Stortorgets omgestaltning föreviga 16 av Karlskronas mest betydelsefulla civila invånare har redan presenterats för politikerna i kultur- och fritidsnämnden."
  • "Samtidigt hade ifrågasättandets vänstervåg slagit in även över folkhemmet, med vietnamprotester och nya krav på samhällets omgestaltning."
  • "Det handlar om ruinerna efter Hertig Johans av Östergötlands källare som kommunen nu vill få daterad när man står inför en omgestaltning av parken."
  • "Kulturen bestämde sig för att göra en omgestaltning och skildra byggnadens ursprung som undantagsstuga i Jonstorp, i stället för att fortsätta använda den som pedagogisk lekstuga för barn med en ” generell ” allmogeinredning från 1800-talet."
  • "Det handlar om en omgestaltning av nuvarande resecentrum med tillhörande busstation och bilparkeringar."
  • "Man bygger om Broparken och Rådhusparken, man gör en omgestaltning av kajen och en ny park ska anläggas vid Kyrkbron."
  • "Nu kommer beslutet om det blir någon omgestaltning att tas av tekniska nämnden den 27 april."
  • "En omgestaltning skulle så klart medföra en kostnad, nu får vi se om tekniska nämnden anser att den är så pass viktig att man vill skjuta till de medel som krävs, avslutar Sahlin."
  • "Presenterade förslag om omgestaltning"
  • "I Skellefteå har han designat en genomgripande omgestaltning av hela stadsparken."

Diskussion om ordet omgestaltning