omkrets

omkretsen
omkretser
omkretserna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet omkrets på svenska?

Obestämd singular: omkrets
Bestämd singular: omkretsen
Obestämd plural: omkretser
Bestämd plural: omkretserna

Hur används ordet omkrets

 • "Vartenda hotellrum, campingstuga och vandrarhemskyffe inom ett par mils omkrets är uthyrda sedan åratal tillbaka."
 • "Ett specialframtaget måttband för att mäta penisens omkrets ska få fler killar att söka sig till ungdomsmottagningen i Blekinge"
 • "I detaljplanen för de båda fastigheterna står det att träd med en omkrets över 40 cm inte fick avverkas, utan att en ansökan om marklov gjorts."
 • "Det är ett flera kilometer stort område i omkrets, säger Svedén."
 • "I Borlänge finns en mätstation, och halterna som mäts upp gäller ungefär i en omkrets av tio mil."
 • "– Då frågade jag till exempel ” om snoppen har 10 cm i omkrets vad är då diametern? ”, berättar den nytänkande läraren Johanna Johansson."
 • "Eftersom kronprinsessan Victoria och hennes familj bor på Haga slott råder det flygförbud i en omkrets på 1 kilometer från slottet för att skydda dem."
 • "Det är en lind med en omkrets på 7,6 meter."
 • "En tall längs Dalälven och en ek som båda har en omkrets på drygt sex meter."
 • "– Och det faktum att det inte finns några människor inom en omkrets om fem kilometer."
 • "Ett säkerhetsområde på 300 meter i omkrets från byggnaden var avspärrat."

Vad betyder omkrets inom allmänt ?

en sluten kurva som går runt en figur i ett koordinatsystem; ''i synnerhet'' längden av denna kurva

Möjliga synonymer till omkrets

Relaterat till omkrets

cirkelform

region

inneslutning

omgivning

gränslinje

Diskussion om ordet omkrets