omlindning

Substantiv [n]

Översättningar

Diskussion om ordet omlindning

omlindning

omlindningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till omlindning

Relaterat till omlindning

cirkelform

omgivning

korsning

buktighet

vikning

Diskussion om ordet omlindning