omotiverad

Adjektiv

Synonymer till omotiverad

Hur används ordet omotiverad

  • "I Göteborg har det till exempel handlat om att åkerier med hemvist i Danmark har fått en helt omotiverad extrafavör."
  • "– Jag tyckte att jag blev omotiverad i pingisen och tänkte att det vore bra med lite omväxling."
  • "– Jag tyckte att jag blev omotiverad i pingisen och tänkte att det vore bra med lite omväxling."
  • "I övrigt är kritiken till största delen omotiverad och oprecis och bör inte utgöra något hinder för att genomföra erforderliga skärpningar."
  • "Där beskrevs kursuppgången som omotiverad och aktien som övervärderad."
  • "För att nå dit behöver omotiverad, homosocial ( enkönad ) arbetsgivarpolitik få ett slut."
  • "Försäkringskassan i Karlskrona kritiseras för ” omotiverad passivitet ” av Justitieombudsmannen, JO."
  • "Men det var så sent på säsongen så jag var ganska omotiverad säger hon."
  • "Rapportens oro för att tilltron till ” penningsystemet ” är hotad framstår därför som omotiverad. ” skrev bland annat Finansinspektionen ( FI ) som menar att Riksbankens möjlighet att sköta sina uppgifter som centralbank, det vill säga att hålla inflationen i schack och värna finansiell stabilitet, inte är hotad av att kontanterna minskar i betydelse."
  • "Korttidsdömda är ofta en omotiverad grupp som kriminalvården många gånger inte hinner arbeta med innan frigivning och återfall i brott är därför vanligt."

Diskussion om ordet omotiverad