ompröva

omprövar
omprövade
omprövat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet ompröva på svenska?

Presens: omprövar
Preteritum: omprövade
Supinum: omprövat

Hur används ordet ompröva

  • "Man får ompröva tidigare fakta och det är spännande, säger Thomas Persson, 1:e antikvarie vid Blekingemuseum."
  • "EU-kommissionen tänker inte heller ompröva det undantag för som Sverige beviljats vad gäller gränsvärden för dioxiner och PCB i fisk från Östersjöområdet efter den anser de svenska myndigheterna har vidtagit lämpliga åtgärder."
  • "För något år sedan gick miljötillståndet ut för fiskodlingen ut och länsstyrelsen valde att ompröva tillståndet."
  • "– Jag kan inte ompröva våra lagar eller våra myndigheter, säger Annicka Engblom."
  • "Tidigare i dag meddelade Sara Rudolfsson att hon kan tänka sig att ompröva sitt beslut – om Björkman avgår."
  • "– Hovrätten kan ompröva beslutet, om han kommer in med något som styrker att han hade en giltig ursäkt att inte komma hit inom tre veckor."
  • "Sölvesborgs kommun har skickat in en begäran att polisen ska ompröva beslutet att lägga ner utredningen kring det sverigedemokratiska kommunalrådet Louise Erixons stulna arbetsdator."
  • "Sölvesbors kommun har nu skickat in en begäran till polisregion Syd att polisen ska ompröva nedläggningsbeslutet,"
  • "Orsaken var att han ville att tingsrätten skulle ompröva mordrubriceringen, men rätten valde att behålla mannen fortsatt häktad för mord."
  • "Han tvingas ompröva sitt liv."

Diskussion om ordet ompröva