omskrivning

omskrivningen
omskrivningar
omskrivningarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet omskrivning på svenska?

Obestämd singular: omskrivning
Bestämd singular: omskrivningen
Obestämd plural: omskrivningar
Bestämd plural: omskrivningarna

Hur används ordet omskrivning

  • "– Det är ju en bra omskrivning om just Karlskrona, sjöstaden som har sina stora befästningar Drottningskär och Kungsholmsfort som skyddar flottan."
  • "Propositionen klubbades till sist igenom men först efter att Sven Bergström tvingat fram en omskrivning som enligt honom själv gör det olönsamt att bygga nya reaktorer."
  • "Det handlar om några få timmar för omskrivning av protokoll, en halvtimma per skola."
  • "Både Torsten Österqvist från Halmstad kommun och Lena Södersten på Villaägarna råder nu de som står inför en omskrivning av sina tomträttsavtal att i tidigt skede ta kontakt med kommunen för att få en bild av vilken höjningen de kan drabbas av."
  • "– Att partistyrelsen inte är överens om slopad laglott och regionala skattebaser, det är mindre frågor när vi ser den stora omskrivning vi gjort av vårt program och vår offensiva agenda i jobb, miljö och landsbygd."
  • "” En omskrivning ”"
  • "Bahnhofs vd Jon Karlung anser att den nya lagrådsremissen om datalagring i princip är en omskrivning av det förslag som underkändes av EU-domstolen."
  • "– Sugardejting är en omskrivning för prostitution och de här tjejerna far otroligt illa."
  • "Det här är ingen omskrivning, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson."
  • "Förslaget till omskrivning av delar av äktenskapsbalken har varit ute på remiss."

Vad betyder omskrivning inom lingvistik ?

uttryck i text vilket åtminstone i tanken har ersatt ett i någon mening mer uppenbart eller direkt uttryck för samma sak, speciellt om det nya uttrycket i mindre omfattning än det andra kan tänkas väcka anstöt hos någon läsare (i så fall en ''förskönande'' omskrivning, eufemism)

Möjliga synonymer till omskrivning

Relaterat till omskrivning

föränderlighet

metafor

uttydning

omväg

mångordighet

fras

avbild

imitation

Diskussion om ordet omskrivning