omtryck

omtrycket
omtryck
omtrycken
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till omtryck

Hur böjs ordet omtryck på svenska?

Obestämd singular: omtryck
Bestämd singular: omtrycket
Obestämd plural: omtryck
Bestämd plural: omtrycken

Diskussion om ordet omtryck

omtrycka

omtrycker
omtryckte
omtryckt
Verb [-]

Översättningar

Hur böjs ordet omtrycka på svenska?

Presens: omtrycker
Preteritum: omtryckte
Supinum: omtryckt

Möjliga synonymer till omtrycka

Diskussion om ordet omtrycka