omvärdering

omvärderingen
omvärderingar
omvärderingarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till omvärdering

Hur böjs ordet omvärdering på svenska?

Obestämd singular: omvärdering
Bestämd singular: omvärderingen
Obestämd plural: omvärderingar
Bestämd plural: omvärderingarna

Hur används ordet omvärdering

  • "Enligt Öhberg innehåller budet möjligheter att förbättra löneläget och få en omvärdering av medlemmarnas yrken."
  • "Och när det gäller att möta resenärernas omvärdering av vad som är en god semester så är det enligt Susanna Heldt Cassel nu tillfälle att börja tänka strategiskt."
  • "manar till en omvärdering av alla element som har att göra med EFSF och ESM, för att säkerställa att de klarar av att hantera en smittsam risk ”, sade EU-kommissionens president José Manuel Barroso i ett brev till EU-ledarna."
  • "En omvärdering får ske var femte år, enligt grundprincipen."
  • "Kommunförbundet Skåne anser inte att de fått in tillräckligt med kritik mot hemmet för att en omvärdering av ramavtalet skulle vara motiverad."
  • "Efter den 1 augusti får en omvärdering av bostaden bara göras var femte år eller efter en omfattande ombyggnad."
  • "En liknande omvärdering väntar nu det misstänkta fusket med barnbidrag."
  • "Ökningen beror delvis på en omvärdering av hotbilden för en rad organismer."
  • "För svenska politiker har utvecklingen i närområdet lett till en omvärdering av försvarspolitiken."
  • "Det är åklagarna som har gjort en annan bedömning av bevisningen och därför har man gjort en omvärdering och domstolarna har varit tvungna att lägga ner målen efter den omvärderingen."

Vad betyder omvärdering inom allmänt ?

det att värdera något på nytt

Möjliga synonymer till omvärdering

Relaterat till omvärdering

försämring

Diskussion om ordet omvärdering