omvandling

omvandlingen
omvandlingar
omvandlingarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet omvandling på svenska?

Obestämd singular: omvandling
Bestämd singular: omvandlingen
Obestämd plural: omvandlingar
Bestämd plural: omvandlingarna

Hur används ordet omvandling

  • "Det är en omvandling och omorganisation av företaget som pågått under en längre tid som ligger bakom varslen."
  • "I början av Fredrikskyrkans omvandling beställdes en byggmodell av det framtida kyrkorummet – för att allmänhet skulle inspireras och tycka till om renoveringen."
  • "Nu är Wämöhallen historia, den gamla föreningen finns inte mer, efter en sportslig omvandling heter laget i stan Karlskrona HK med hemmaarena på Rosenholm."
  • "Ett tidsbegränsat straff måste i händelse av framtida omvandling vida överstiga 24 år, anser rätten."
  • "Det är även förvaltningen som fått i uppdrag att se vad som ska ske med hallen – likt idéer som omvandling till fritidsgård."
  • "– Många företagare har haft det väldigt tufft under pandemin men jag tror att vi går mot en stor omvandling av centrum."
  • "– Vi erbjuder många spännande yrken och karriärmöjligheter inom vårt globala företag, som nu är under omvandling från ett traditionellt skogsindustriföretag till ett tillväxtföretag inom förnybara material, säger Lars Häggström, personalchef, Stora Enso i ett pressmeddelande."
  • "” Även om vår försäljningstillväxt var en besvikelse, måste den ses i ett större sammanhang och hela den omvandling som branschen går igenom."
  • "Det är därför åklagarens uppfattning att så fortfarande är fallet varför det föreligger ett absolut hinder mot omvandling ”."
  • "Åklagaren i fallet har i en skrivelse till tingsrätten i Örebro, som är den tingsrätt som handhar fall med tidsbestämning av livstidsstraff, motsatt sig en omvandling av straffet även den här gången."

Vad betyder omvandling inom teknik ?

förändring i stor grad; transformation, förvandling

Diskussion om ordet omvandling

omvandling

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet omvandling