oomtvistligt

Adverb

Hur används ordet oomtvistligt

  • "I oktober sade en domstol att det finns ett oomtvistligt allmänintresse för att offentliggöra bevisningen."
  • "Efteråt säger han att resultatet var ” tydligt och oomtvistligt ”, och vill genast byta ämne och ta upp ekonomiska åtgärder för Brasilien."
  • "Hennes rätt till bistånd med hemtjänst är oomtvistligt men frågan som rätten tagit ställning till är mycket bistånd hon har rätt till och om det räcker med den ledsagarservice kommunen föreslagit."

Möjliga synonymer till oomtvistligt

Diskussion om ordet oomtvistligt