oorganiserad

Adjektiv

Hur används ordet oorganiserad

  • "En oorganiserad crusing urartade under natten till söndag."
  • "Trots att Classic Car Week ställdes in på grund av restriktionerna till följd av pandemin blev det en intensiv vecka med mycket folk, oorganiserad cruising, hög musik och en hel del fylleri i Rättvik."
  • "Men då BMX liksom andra extremsporter kännetecknas av att vara spontan, oorganiserad och utan vuxeninblandning så blir utmaningen än större för kommunen att hitta en framtida lösning."
  • "Varslet är en reaktion mot att hamnarna använt oorganiserad personal efter det att en övertidsblockad trädde i kraft i måndags."
  • "HD instämmer med motiveringen att verksamheten var kortvarig, föga intensiv och ganska oorganiserad."
  • "Efter ett tag så blir man oense, man splittrar på sig och man bildar nya nätverk, så det här är på något sätt en grov oorganiserad brottlighet, säger Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie vid Stockholmspolisen till Ekot."
  • "Dappy – barnslig, oorganiserad eller bristande koncentration."
  • "Och dessutom skaffa sig en bra bild av vad för personer det är som spränger och jobba mot organiserad brottslighet, även om den ofta är tämligen oorganiserad, säger Sven Granath."
  • "– Man talar om organiserad brottslighet, men det här skulle jag vilja beskriva som oorganiserad brottslighet, där det råder något slags inbördeskrig om vem som ska bestämma."
  • "” En stad är en stor och oorganiserad soptipp."

Diskussion om ordet oorganiserad