oorganisk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet oorganisk

  • "Här är de olika riskakor som testades och mängden oorganisk arsenik."
  • "” Den rekommenderade dosen ger en daglig mängd oorganisk arsenik som i värsta fall endast ligger på hälften av lägsta dos som kan leda till döden ”, säger toxikolog Leif Busk i ett pressmeddelande."
  • "– Sedan häller du av vattnet när riset är färdigt, då minskar du halterna av oorganisk arsenik."
  • "– Det vore fel när vi har vetskap om att livsmedlet innehåller oorganisk arsenik, att vi inte informerar allmänheten om detta ämnet, även om vi inte överkonsumerar ris, säger Petra Bergkvist."
  • "De nya gränsvärdena för giftet infördes den 1 januari 2016, efter en larmrapport om höga halter av oorganisk arsenik i ris."
  • "Katarina Gårdfeldt är docent i oorganisk miljökemi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och har bedrivit en stor del av sin forskning kring global spridning av miljögifter, bland annat ombord på olika isbrytare."
  • "Från nästa årsskifte gäller nya gränsvärden oorganisk arsenik, som är den giftigaste formen av arsenik, i risprodukter."
  • "Kosttillskottet innehåller så mycket oorganisk arsenik att den rekommenderade dagliga dosen ligger på hälften av den som kan leda till döden."
  • "Rekryteringsgruppen har fört fram tre kandidater till hörandeförsamlingen : Karin Dahlman-Wright, professor i molekylär endokrinologi vid Karolinska Institutet samt Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet."
  • "Tittar man på totalekonomin blir det ungefär samma som för en bil som går på fossila bränslen, säger Torbjörn Gustafsson, lektor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet."

Relaterat till oorganisk

mineral

Diskussion om ordet oorganisk