opacitet

opaciteten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder opacitet inom fåglar ?

ett materials grad av ogenomsläpplighet för ljus

Möjliga synonymer till opacitet

Relaterat till opacitet

ogenomskinlighet

Diskussion om ordet opacitet