oppress

oppress
oppressed
oppressed
Verb

Översättningar

Synonymer till oppress

Hur används ordet oppress

  • "The government oppresses political activists"

Ordet oppress har 3 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom dryck
  • Inom generell
utbildning
dryck
generell

Ordet oppress inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till oppress (inom utbildning)

Möjliga synonymer till oppress (inom utbildning)

Ordet oppress inom dryck

come down on

Synonymer till oppress (inom dryck)

Ordet oppress inom generell

Synonymer till oppress (inom generell)

Diskussion om ordet oppress