oproportionerlig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet oproportionerlig

  • "– Det är en liten grupp individer som svarar för en oproportionerlig mängd brott."
  • "Han sa också att en häktning ” skulle vara oproportionerlig ”."
  • "Enligt åklagaren var åtgärden oproportionerlig, sättet att stoppa fordonet var inte försvarligt med hänsyn till omständigheterna och det fanns inte motiv för att dra tjänstevapnet."
  • "Lagändringen om begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd kan få allvarliga konsekvenser för enskilda individer och framstår som oproportionerlig, skrev Anders Danielsson i Migrationsverkets remissvar till regeringen."
  • "– Samtidigt blir kritken oproportionerlig när man ägnar stor tid och energi till att diskutera en kick-off snarare än göra sin uppgift som journalist och syna politiken, fortsätter hon."
  • "– Det är en oproportionerlig reaktion på att vi kritiserar verkligheten i det landet, säger Carl Schlyter, ledamot för Miljöpartiet i riksdagen och ordförande i riksdagens EU-nämnd om saudiernas protest."
  • "” Huvudanledningen är att det skulle utgöra en oproportionerlig inblandning i aktieägarnas ansvar för att sköta bolaget ”, skrev Sabuni och Lööf i september."
  • "Enligt MP är utredningsförslagen reella hot mot allmänhetens tillgång till strand och kust, C tycker att debatten blivit oproportionerlig – miljö- och allemanshänsyn kommer fortsatt finnas kvar."
  • "- Bonusen är oproportionerlig."
  • "- Hanteringen kan bli konstig och oproportionerlig på grund av stress, det har vi sett många exempel på, säger Diesen till TT."

Relaterat till oproportionerlig

förvrängning

fulhet

motsättning

relationslöshet

dyrbarhet

storlek

Diskussion om ordet oproportionerlig