orättvisa

orättvisan
orättvisor
orättvisorna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet orättvisa på svenska?

Obestämd singular: orättvisa
Bestämd singular: orättvisan
Obestämd plural: orättvisor
Bestämd plural: orättvisorna

Hur används ordet orättvisa

 • "Det finns en oerhörd orättvisa i det nu gällande systemet."
 • "Reine Svensson menar att lärarlönelyftet skapat så orättvisa skillnader att det har inverkan på arbetsklimat och motivation."
 • "Förutserbarheten i verksamheten överväger den lilla eventuella orättvisa som kan ligga i det nuvarande systemet."
 • "I ett öppet brev på klubbens hemsida ger i dag Tobias Larsson sin syn på den, som han menar, orättvisa bild av föreningens verksamhet som bland annat lanserats i sociala medier."
 • "Krögare rasar mot orättvisa hyror"
 • "– Det är en orättvisa som i första hand drabbar människor på landsbygden och som inte har direkt tillgång till kollektivtrafik."
 • "Hyresgäster missgynnas av orättvisa skattesystem, det menar hyresgästföreningen som i dag presenterade sin rapport ” Bygga och bo i brytningstid ”."
 • "Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Larsson ( C ) säger att han tycker att Länsstyrelsens åtgärder är orättvisa."
 • "Poliserna i Blekinge är frustrerade över orättvisa övertidsregler."
 • "Gävle / Sandviken – Lärare sätter orättvisa betyg"

Rim på orättvisa

Möjliga synonymer till orättvisa

Relaterat till orättvisa

olaglighet

ont

oriktighet

omdömeslöshet

underskattning

oredlighet

orätt

Diskussion om ordet orättvisa

orättvis

orättvisare
orättvisast
Adjektiv

Hur böjs ordet orättvis på svenska?

Komparativ: orättvisare
Superlativ: orättvisast

Hur används ordet orättvis

 • "ALINGSÅS : Föräldern tyckte fruktstunden var orättvis."
 • "ALINGSÅS : Föräldern tyckte fruktstunden var orättvis."
 • "Filmens regissör Sandra Kaudelka frågar Beyer bland annat om han känner att hans seger i OS-finalen var orättvis."
 • "Filmens regissör Sandra Kaudelka frågar Beyer bland annat om han känner att hans seger i OS-finalen var orättvis."
 • "HD : Prostitutionsrättegång orättvis"
 • "Han tycker också att en del kritik under och efter upploppen varit orättvis."
 • "Enligt min mening kan man bara kalla det fusk om jag hade haft en orättvis fördel."
 • "HD : Prostitutionsrättegång orättvis"
 • "Endast en orättvis beskattning!"
 • "Även Johan T Lindwall tycker att kritiken mot Madeleine är orättvis och säger att prinsessan själv tagit mycket illa vid sig av anklagelserna."
 • "Men Nicklas Platow själv menar att kritiken är djupt orättvis och bygger på okunskap om vad avtalen egentligen säger."
 • "Lena-Marie Bergström själv anser att kritiken är orättvis och menar att Boijmarker visat prov på ” bristande objektivitet ” när hon graderat de sökande till specialisttjänsten."
 • "Ola Svensson tycker kritiken från de tidigare partikamraterna är orättvis :"
 • "Det andra är att den föreslagna fördelningen av presidieposter är orättvis."
 • "Tycker kritiken är orättvis"
 • "Men ger också enligt rektorn en orättvis bild när skolresultat ska jämföras som ett mått på skolans kvalitet."
 • "Men Morgan Kullberg tycker att den är orättvis."
 • "– Jag avvaktar fullmäktiges beslut, säger han, men understryker att han anser kritiken vara orättvis."
 • "Att sköta sin egen fotbollsplan är dyrt och landsbygdsklubbarna anser att kommunen ger stadsklubbarna en orättvis fördel."
 • "Svarar på kritiken – menar att den är orättvis"

Rim på orättvis

Vad betyder orättvis inom generell ?

inte rättvis

Möjliga synonymer till orättvis

Relaterat till orättvis

ont

olaglighet

oredlighet

orätt

omdömeslöshet

underskattning

nackdel

oriktighet

Diskussion om ordet orättvis