ordalydelse

ordalydelsen
ordalydelser
ordalydelserna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till ordalydelse

Hur böjs ordet ordalydelse på svenska?

Obestämd singular: ordalydelse
Bestämd singular: ordalydelsen
Obestämd plural: ordalydelser
Bestämd plural: ordalydelserna

Hur används ordet ordalydelse

  • "SLA anser att den ordalydelse som finns i dagens avtal i praktiken innebär ett förbud för deras medlemmar att anlita enmansföretag eftersom enmansföretagaren då skulle tvingas att acceptera att bli anställd."
  • "Kravet på 70.000 kronor i skadestånd föll på den ordalydelse som skadeståndslagen hade år 2000 när olyckan skedde, anser rätten."
  • "Leijonhuvud säger vidare att HD konstaterar att hetslagen fortfarande är giltig i sin ordalydelse men att de uttalande som regering och riksdag gjorde 2003 när lagen fick sin nuvarande utformning de är överspelade nu."
  • "De krävde också 70.000 danska kronor i skadestånd men det kravet föll på den ordalydelse som skadeståndslagen hade år 2000 när olyckan skedde, anser rätten."
  • "Utskottet lade till en extra ordalydelse om den forna gerillarörelsens UCK:s organhandel i det ökända ” gula huset ” i Albanien."
  • "En liknande ordalydelse hade EU:s ordförandeland Slovenien i sitt uttalande där ett ” omedelbart slut ” på våldet krävdes."
  • "En liknande ordalydelse hade EU:s ordförandeland Slovenien i sitt uttal- ande där ett ” omedelbart slut ” på vål- det krävdes."
  • "– Den ordalydelse som nu gäller är bra."
  • "Efter en veckas dividerande om i stort sett varje ordalydelse så kom till slut den omtalade rapporten från FN:s klimatpanel."

Diskussion om ordet ordalydelse