ordbildning

ordbildningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet ordbildning

  • "Blad Riads skrifter finns ” Osynliga former i ordbildningen ”, ” Prosodi i svenskans ordbildning ” samt ” Den tvåtoppiga tonaccentens ålderdomlighet ”."
  • "– De kan ha svårt att skriva meningar och texter och har svårt med språkbehandlingen i övrigt, t ex med stavning och ordbildning, säger hon."
  • "Språkbehandlingen i övrigt, stava, ordbildning och så vidare."
  • "Sen kan man ju även reflektera över begreppet ” miljöbil ”, en ordbildning som haltar."
  • "Miljöbil, en ordbildning som haltar."

Diskussion om ordet ordbildning