ord

[uːrd]
ordet
ord
orden
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet ord?

[uːrd]

Hur böjs ordet ord på svenska?

Obestämd singular: ord
Bestämd singular: ordet
Obestämd plural: ord
Bestämd plural: orden

Hur används ordet ord

 • "” 200 ord för snö ” utgör del i projektet ” Blekinges 200 ord för kärlek ”."
 • "” 200 ord för snö ” utgör del i projektet ” Blekinges 200 ord för kärlek ”."
 • "Namnet kommer av att samerna har 200 olika ord för snö."
 • "Det fick teatergruppen att undra om det inte fanns lika många ord att beskriva kärlek på."
 • "Glädje utan ord"
 • "Det har jag ifrågasatt eftersom det inte nämns ett ord om det i den nya lagen."
 • "Hånbergs första ord efter avskedet"
 • "Eleverna ändrar ord och för in slang i manuset, de plockar in låneord från utlandet och skapar sin egen version."
 • "Ett långvarigt bråk om obetalda hyror och misskötsel, där ord står mot ord, slutade med att Platow fick lämna fastigheten."
 • "Ett långvarigt bråk om obetalda hyror och misskötsel, där ord står mot ord, slutade med att Platow fick lämna fastigheten."

Ordet ord har 2 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom generell
lingvistik
generell

Vad betyder ord inom lingvistik ?

''(i talspråk)'' självständig språklig enhet (en del av en mening) bestående av språkljud (fonem) eller fixerad serie språkljud som uttalas i ett sammanhang (utan inre paus), och som följer språkets morfologiska regler, och som bär en fixerad, enhetlig betydelse (semantisk eller pragmatisk innebörd)), och som uppfyller en viss funktion i meningen

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Möjliga synonymer till ord (inom lingvistik)

Ordet ord inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till ord (inom generell)

Diskussion om ordet ord

 • - 2011-02-27

  ord

orden

ordnen
(-)
ordnarna
Substantiv [n]

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till orden (inom generell)

orden är del av (inom generell)

Hur böjs ordet orden på svenska?

Obestämd singular: orden
Bestämd singular: ordnen
Bestämd plural: ordnarna

Ordet orden har 2 betydelser

 • Inom organisation
 • Inom kläder
organisation
kläder

Vad betyder orden inom organisation ?

sluten|slutet samfund, ofta hemligt

Översättningar (inom organisation)

Engelska

Synonymer till orden (inom organisation)

Möjliga synonymer till orden (inom organisation)

Möjliga synonymer till orden (inom organisation)

Relaterat till orden (inom organisation)

förening

hopsamling

lön

anseende

ståt

tilltalsord

Ordet orden inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till orden (inom kläder)

orden är del av (inom kläder)

Möjliga synonymer till orden (inom kläder)

Diskussion om ordet orden

order

Substantiv

Hur används ordet order

 • "På president Donald Trumps order bombade amerikanska styrkor inatt en regimkontrollerad flygbas i Syrien, som ett direkt svar på gasattacken i onsdag då minst 72 personer dog."
 • "– Det är naturligtvis tråkigt men jag har förståelse för att styrelsen har fått order att vi inte får genomföra det, säger Mats Olsson."
 • "Allt på order av den anställde."
 • "Strax senare lyfte spaningsplan från F 17 med order från ÖB att ta bilder över Almö."
 • "I början av augusti skrev också indiska dagstidningen The Economic Times att Indien lämnat en intresseförfrågan till sex företag, bland annat Saab, kring en order om sex ubåtar."
 • "Försvarskoncernen Saab har fått en order från Försvarets Materielverk ( FMV ) för att uppgradera svenska marinens korvetter HMS Gävle och HMS Sundsvall."
 • "Om inte varvet får en order på ubåten A26 och HTM Gotland hotar varsel och uppsägningar inom kort, menar brevskrivarna."
 • "– Denna order är ytterligare ett bevis på vår förmåga att producera moderna och konkurrenskraftiga lösningar inom ytfartyg, Ola Alfredsson, vd för ThyssenKrupp Marine Systems AB, som tidigare byggt överbyggnader till exempelvis Visbykorvetterna och den indiska korvettklassen P28."
 • "En planerad order på två nya ubåtar av typen A26, som presenterats som den nya generationens ubåt, havererade i våras sedan FMV och Kockums tyska ägare inte kunnat komma överens om betalning och exportvillkor."
 • "Hundratals jobb hotas sedan ubåtstillverkaren Kockums tyska ägare ThyssenKrupp Marine Systems hamnat i konflikt med Försvarets materielverk ( FMV ) om betalning rörande en order av nya A 26-ubåtar."

Vad betyder order inom generell ?

(tvingande) uppmaning till någon att göra något (med strikt förväntan om lydnad)

Diskussion om ordet order