organ

organet
organ
organen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till organ

organ har undergrupp

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet organ på svenska?

Obestämd singular: organ
Bestämd singular: organet
Obestämd plural: organ
Bestämd plural: organen

Hur används ordet organ

 • "Sjukdomen orsakas av ett virus som sprids av myggor och en av hundra avlider i sjukdomen som kan ge allvarliga hudblödningar och skada inre organ."
 • "Hjärt- och lungräddning, operationsbord och organ av plast."
 • "Men komplikationerna kan även handla om livshotande skador i inre organ, säger Lisbeth Andersson, tobakssamordnare i Landstinget Blekinge."
 • "Det är alltför snabbt, hävdar kommunerna och deras samlande organ Sveriges kommuner och landsting ( SKL )."
 • "– Det finns så många som är svårt sjuka och väntar på nya organ."
 • "Hundratals köar till nya organ"
 • "Bara i Sydsverige väntar omkring 150 personer på nya organ."
 • "Idag köar över 800 svenskar för nya organ."
 • "Kommittéer som organ ska egentligen inte finns i den kommunala världen."
 • "Blekingar i kö för nya organ"

Ordet organ har 4 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom politik
 • Inom media
 • Inom amerikansk engelska
anatomi
politik
media
amerikansk engelska

Vad betyder organ inom anatomi ?

kroppsdel el. växtdel som tjänar ett speciellt syfte

Översättningar (inom anatomi)

Engelska

Möjliga synonymer till organ (inom anatomi)

Vanlig betydelse av ordet organ inom politik

Översättningar (inom politik)

Engelska

Synonymer till organ (inom politik)

organ har undergrupp (inom politik)

Möjliga synonymer till organ (inom politik)

Vanlig betydelse av ordet organ inom media

Översättningar (inom media)

Engelska

Synonymer till organ (inom media)

Möjliga synonymer till organ (inom media)

Mindre vanlig betydelse av ordet organ inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till organ (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet organ

organ

organs
Substantiv

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Synonymer till organ (inom amerikansk engelska)

Hur används ordet organ

 • "The Census Bureau is an organ of the Commerce Department"
 • "the organ of the communist party"

Ordet organ har 4 betydelser

 • Inom musik
 • Inom anatomi
 • Inom politik
 • Inom media
musik
anatomi
politik
media

Vad betyder organ inom musik ?

sound is produced by means of pipes arranged in sets supplied with air from a bellows and controlled from a large complex musical keyboard

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till organ (inom musik)

Möjliga synonymer till organ (inom musik)

Ordet organ inom anatomi

a fully differentiated structural and functional unit in an animal that is specialized for some particular function

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till organ (inom anatomi)

Ordet organ inom politik

a government agency or instrument devoted to the performance of some specific function

Översättningar (inom politik)

Svenska

Möjliga synonymer till organ (inom politik)

Ordet organ inom media

a periodical that is published by a special interest group

Översättningar (inom media)

Svenska

Synonymer till organ (inom media)

Möjliga synonymer till organ (inom media)

Diskussion om ordet organ