organisation

[ɔr.ga.nɪ.sa.ˈɧuːn]
organisationen
organisationer
organisationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till organisation

Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet organisation?

[ɔr.ga.nɪ.sa.ˈɧuːn]

Hur böjs ordet organisation på svenska?

Obestämd singular: organisation
Bestämd singular: organisationen
Obestämd plural: organisationer
Bestämd plural: organisationerna

Ordet organisation har 3 betydelser

  • Inom organisation
  • Inom organisation
  • Inom samhälle
organisation
organisation
samhälle

Ordet organisation inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Synonymer till organisation (inom organisation)

Möjliga synonymer till organisation (inom organisation)

Relaterat till organisation (inom organisation)

struktur

reglering

ordning

förberedelse

alstring

förening

planmässighet

metod

tillstånd

Ordet organisation inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Engelska
  • trust  [ organisation ]

Synonymer till organisation (inom organisation)

Möjliga synonymer till organisation (inom organisation)

Ordet organisation inom samhälle

Översättningar (inom samhälle)

Synonymer till organisation (inom samhälle)

Möjliga synonymer till organisation (inom samhälle)

Möjliga synonymer till organisation (inom samhälle)

Diskussion om ordet organisation

organisation

organisations
Substantiv

Översättningar (inom samhälle)

Ordet organisation har 3 betydelser

  • Inom organisation
  • Inom militärväsen
  • Inom musik
organisation
militärväsen
musik

Ordet organisation inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Synonymer till organisation (inom organisation)

Möjliga synonymer till organisation (inom organisation)

Ordet organisation inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till organisation (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till organisation (inom militärväsen)

Ordet organisation inom musik

the condition or manner of being organized

Översättningar (inom musik)

Synonymer till organisation (inom musik)

Möjliga synonymer till organisation (inom musik)

Diskussion om ordet organisation