organisatorisk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet organisatorisk

  • "– Han har lett polisen genom en smärtsam och svår organisatorisk förändring."
  • "Mycket av engagemanget tycks ske utan traditionell organisatorisk anknytning, folk har gått samman på skolor, arbetsplatser eller i demonstrationer för att agera mot vad man upplever som ett växande hot, säger Jan Jämte som forskat om den antirasistiska rörelsen i Sverige."
  • "Ett steg i denna riktning är att bilda en särskild organisatorisk enhet kallad Dalhalla Opera."
  • "– För att göra en sådan här stor organisatorisk förändring krävs en stabil politisk majoritet."
  • "– Det är ganska originellt att en folkomröstning handlar om en organisatorisk fråga, säger Folke Johansson, som är expert kommunal politik vid Göteborgs universitet."
  • "Vi har bra förhållande med Kommunal, både på personnivå och på organisatorisk nivå, och vår samverkan kommer fortsätta."
  • "Ett förslag till en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, som Arbetsmiljöverket tagit fram, är ute på remiss."
  • "På många sätt är det en organisatorisk fråga, säger Anna Nyberg."
  • "Men de största problemen finns på en organisatorisk nivå, menar Anna Nyberg, som är forskare inom stress, på Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet."
  • "– Jag kan inte kommentera det akademiska då jag inte läst hela rapporten, det kanske finns fog för att källorna kan ifrågasättas men man ska vara medveten om att det Muslimska brödraskapet finns i mellanöstern, Egypten, Jordanien, Turkiet och de har organisatorisk aktivitet i Europa, säger han."

Vad betyder organisatorisk inom generell ?

som rör organisation

Möjliga synonymer till organisatorisk

Diskussion om ordet organisatorisk