organisera

organiserar
organiserade
organiserat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till organisera

Hur böjs ordet organisera på svenska?

Presens: organiserar
Preteritum: organiserade
Supinum: organiserat

Hur används ordet organisera

  • "– Det är upp till landstingen att organisera vården på bästa möjliga sätt."
  • "Det nya integrationscentrumet ligger i centrala Karlskrona och är ett sätt för kommunen att organisera det stöd som de vill ge nyanlända Karlskronabor."
  • "– Vi kan organisera större sökinsatser i och med att vi kallar till skallgång och allmänheten ansluter sig, säger Christina Hjalmarsson, vid Missing People i Blekinge."
  • "Förutom att organisera om nämnden för arbete och välfärd hoppas kommunen på att spara pengar på uppvärming och snöröjning till följd av en varm höst."
  • "Efter en utvärdering förra sommaren insåg ledningen att man behövde organisera om igen."
  • "– Vi ska se över hyresavtal och organisera om."
  • "Huvudmannen måste kunna organisera och skapa en buffert av personal, menar han."
  • "Nu har de fått grönt ljus för att organisera ett officiellt maraton nästa år."
  • "Det bryter inte mot några lagar att organisera sin förening på det här sättet, men det försvårar kraftigt insynen och kontrollen för utomstående i verksamheten."
  • "Hon lyckades samla in 5 100 namnunderskifter och väckte opinion i frågan kring landstingets rekordstora underskott och sätt att organisera vården."

Vad betyder organisera inom musik ?

(''intransitivt'') som har en given struktur

Relaterat till organisera

verksamhet

planmässighet

alstring

förberedelse

förening

reglering

hopsmältning

handledning

överensstämmelse

organisering

Diskussion om ordet organisera