organisk

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet organisk

  • "” Under andra halvåret ska vi satsa starkt på fortsatt organisk tillväxt på en blandad marknad."
  • "Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 6:50 kronor per aktie, lika mycket som i fjol Electrolux visade en organisk tillväxt på 4,5 procent för 2013."
  • "” Under 2018 förbättrades försäljningen gradvis, vilket gett en organisk försäljningstillväxt för helåret för första gången sedan 2013."
  • "Latinamerika däremot visade en stark organisk försäljningstillväxt på närmare 18 procent under kvartalet, men där hämmades resultatet av negativa valutakursförändringar."
  • "Han tillägger att Hexagon ” är fortsatt trygga i vår förmåga att skapa organisk tillväxt och marginalexpansion ”."
  • "Ett naturligt nästa steg är att omstrukturera organisationen för att förbättra möjligheterna för organisk tillväxt, säger Arlas ordförande Åke Hantoft i ett pressmeddelande."
  • "Telenor räknar med en ” hälsosam ” organisk omsättningstillväxt under 2016."
  • "Företagets preliminära bedömning för försäljningen under det andra kvartalet 2019 väntas den uppgå till cirka 975 miljoner euro, en organisk tillväxt på minus en procent."
  • "En annan lösning är att bygga nya vattenledningar som går till hushållen där vattnet kommer från ett område där grundvattnet inte är kontaminerat, säger Lutz Ahrens, docent i organisk miljökemi på Sveriges lantbruksuniversitet."
  • "– Lastbilen har brandfarligt gods, organisk peroxid, men i dag finns ingen risk för explosion eller brand med tanke på vädret."

Vad betyder organisk inom kemi ?

levande; som har inre sammanhang

Diskussion om ordet organisk