orientation

orientations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till orientation

Ordet orientation har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom teknik
  • Inom utbildning
generell
bildligt
teknik
utbildning

Vad betyder orientation inom generell ?

the act of orienting

Översättningar (inom generell)

Ordet orientation inom bildligt

an integrated set of attitudes and beliefs

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till orientation (inom bildligt)

Ordet orientation inom teknik

position or alignment relative to points of the compass or other specific directions

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till orientation (inom teknik)

Ordet orientation inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till orientation (inom utbildning)

Möjliga synonymer till orientation (inom utbildning)

Diskussion om ordet orientation