orma

ormar
ormade
ormat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet orma på svenska?

Presens: ormar
Preteritum: ormade
Supinum: ormat

Hur används ordet orma

  • "Hatet mellan de boskapsskötande orma och de bofasta jordbrukarna pokomo har historiska rötter, och på ett plan handlar det om tillgång till vatten, betesmark och jord."
  • "Sedan augusti har de två folkgrupperna orma och pokomo växlat våldsamma attacker."
  • "Folkgrupperna pokomo och orma ligger i tvist om bland annat mark och vatten."

Diskussion om ordet orma