ornament

ornamentet
ornament
ornamenten
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till ornament

Hur böjs ordet ornament på svenska?

Obestämd singular: ornament
Bestämd singular: ornamentet
Obestämd plural: ornament
Bestämd plural: ornamenten

Hur används ordet ornament

 • "Men det är smycken och de är fantastiskt vackra, det är små små detaljer, det är ansikten, det är djur, det är ornament och det är väldigt smått och vackert gjort."
 • "Det är en lokal smidesverkstad som fått uppdraget att tillsammans med stadsträdgårdsmästaren ta fram en lyktstolpe som delvis är i gjutjärn med snirliga ornament och en krona med stadsemblemet i topp, men med en kärna av stål, detta genom att inspireras av gamla fotografier."
 • "Duon pekar ut de tidstypiska detaljer : sirliga former, ornament och fönster med spröjs."
 • "Palmqvists visade plagg med monstruösa ornament och plagg som håller på att ramla av sin ägares kropp."
 • "Monstruösa ornament och futuristisk kurbits"
 • "Ett ornament som kan vara över 150 år gammalt."
 • "– Det är nog ornament som vi har hittat i barngravar."
 • "Den illegala handeln med elfenben drivs främst av stor efterfrågan i Asien och Mellanöstern där det åtråvärda materialet används i ornament."

Ordet ornament har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom musik
 • Inom typografi
allmänt
musik
typografi

Vad betyder ornament inom allmänt ?

utsmyckning

Översättningar (inom allmänt)

Relaterat till ornament (inom allmänt)

prydnad

skönhet

arkitektur

Vanlig betydelse av ordet ornament inom musik

Översättningar (inom musik)

Engelska

Möjliga synonymer till ornament (inom musik)

Ordet ornament inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Engelska

Synonymer till ornament (inom typografi)

Möjliga synonymer till ornament (inom typografi)

Diskussion om ordet ornament

ornament

ornament
ornamented
ornamented
Verb

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till ornament (inom typografi)

Diskussion om ordet ornament

ornament

ornaments
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet ornament har 3 betydelser

 • Inom fysik
 • Inom musik
 • Inom sjöfart
fysik
musik
sjöfart

Ordet ornament inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Ordet ornament inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till ornament (inom musik)

Ordet ornament inom sjöfart

Synonymer till ornament (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till ornament (inom sjöfart)

Diskussion om ordet ornament