orubblig

Adjektiv

Hur används ordet orubblig

  • "Samt sett näst intill orubblig ut under den ordinarie speltiden där det krävdes en sen kvittering, med bara 1.12 kvar av ordinarie speltid av Bill Sweatt, för att ta matchen till förlängning."
  • "Relationen med Sydkorea ” orubblig ”"
  • "Han sade att USA:s relation med Sydkorea är orubblig, i ett budskap riktat till dess ärkefiende och granne Nordkorea."
  • "Klassisk skönhet med orubblig integritet"
  • "Hon skriver att hon och regeringen ” ser med stor oro på utvecklingen både här hemma och i världen, och vår del i kampen mot de här yttringarna är orubblig ”."
  • "Barnets perspektiv genomsyrar alla hennes böcker, likväl som en orubblig tro på fantasin och lekens kraft, säger jurymedlemmen Elina Druker."
  • "Framförallt var du den starkaste och i min värld helt orubblig. ”"
  • "Med sina cigaretter och raspiga stämma intog ofta Jörn Donner en till synes orubblig plats i offentligheten."
  • "Hon får utmärkelsen för en ” grundläggande och orubblig tro på tryck- och yttrandefrihet ”, heter det i motiveringen."
  • "Trots synnerligen dåliga odds tror jag att en orubblig, bergfast och hårdnackad intellektuell beslutsamhet för att fastställa vad som verkligen är sant i våra liv och samhällen är en fundamental förpliktelse, som åligger oss alla som medborgare."

Rim på orubblig

Vad betyder orubblig inom ekonomi ?

om föremål: som ej går att rubba; som är helt fast och oflyttbar

Relaterat till orubblig

visshet

kallblodighet

stränghet

mod

orubblighet

varaktighet

förmåga

beslutsamhet

känslolöshet

övertygelse

försvar

fortsättning

orörlighet

rakhet

oföränderlighet

sannfärdighet

motstånd

Diskussion om ordet orubblig