oskicklig

oskickligare
oskickligast
Adjektiv

Synonymer till oskicklig

Hur böjs ordet oskicklig på svenska?

Komparativ: oskickligare
Superlativ: oskickligast

Hur används ordet oskicklig

  • "IVO skräder inte orden i sin rapport utan skriver att Blekingetandläkaren varit grovt oskicklig i sitt yrkesutövande och att dennes behandlingar inte varit förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet."
  • "Ivo anser att läkaren är så oskicklig i sitt arbete att Hälso- och sjukvårdsnämnden borde besluta om en treårig prövotid för läkaren."
  • "En läkare som tidigare jobbat i Blekinge bedöms som så oskicklig att det finns risk för patientsäkerheten."
  • "Det har också framkommit att läkaren uppfattats som oskicklig på andra hälsocentraler."
  • "En läkare i Gävle anses vara oskicklig i vården där 13 patienter bedöms ha drabbats av hans brister."
  • "Enligt anmälan har läkaren varit oskicklig i sin yrkesutövning och att oskickligheten kan befaras få betydelse för patiensäkerheten."
  • "Trots det gjordes ingen anmälan till Skolinspektionen, vilket hade kunnat resultera i att läraren förlorat sin legitimation om utredningen visat att läraren var olämplig eller oskicklig i sin yrkesutövning."
  • "– Vi tittar på om han är lämplig som lärare eller om han har varit oskicklig i sin yrkesutövning."
  • "I en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, menar IVO att Kungsbackaläkaren varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning och att läkarens legitimation bör återkallas."
  • "Läraren har själv haft möjlighet att komma med synpunkter och har då uppgett att han aldrig varit oskicklig eller uppträtt olämpligt gentemot elever."

Vad betyder oskicklig inom spel ?

klantig, klumpig, okunnig

Relaterat till oskicklig

ont

smaklöshet

vänster

olämplighet

motsättning

oduglighet

formlöshet

okunnighet

oförstånd

oförmåga

Diskussion om ordet oskicklig